CrossFit SteelWings

Licencovaný CrossFit gym v centru Hradce Králové a Pardubicích


Novinky

Přihlášky prosím posílejte na info@cfsteelwings.cz nebo nahlaste v gymu. 

Název týmu, složení týmu (dva kluci+jedna holka), kategorie SCALED nebo RX, velikosti triček a startovné 

do 21.5. 2023 v hotovosti na baru v CFSW HK nebo PCE