Kurz Výživový poradce

Kurz Výživový poradce

Jedná se o kurz akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. To vám, zaručí, že rozsah (150 hodin) i tématický obsah je na odpovídající úrovni. Stejně tak i všichni lektoři musí disponovat odbornou praxí a znalostmi v oblasti výživy. Smyslem kurzu je získat především praktické dovednosti a získaný teoretický základ převádět do činnosti poradce nebo do vlastního života. Kurz je určen nejen pro ty, kteří se chtějí zabývat profesně výživovým poradenstvím, ale pro všechny, kteří se zajímají o výživu, zdraví a chtějí si prohloubit své znalosti. V současné době není výživové poradenství vázaná živnost, nicméně kvalitní kurz by měl být vizitkou poradce. V roce 2019 se stala profese Výživový poradce součástí Národní soustavy kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1671-Vyzivovy_poradce/revize-616). Vznikl tak nejvyšší stupeň vzdělání v oblasti výživového poradenství. Cílem našeho kurzu je mimo jiné připravit účastníky na případné složení této zkoušky. Není to tedy součást rekvalifikačnío kurzu. O podrobnostech a termínech zkoušky vás budeme informovat přímo na kurzu.
Kurz se skládá z šesti výukových víkendů zakončených zkouškou, kde absolventi získají certifikát s akreditací MŠMT

cena: 12.900Kč (pro absolventy našeho kurzu Instruktor fitnes je cena 12.000Kč)
termín: od 24.10. 2020
víkendy: 6 výukových víkendů + zkouška (podrobný harmonogram zašleme všem přihlášeným)

lektorský tým: Ing. Hana Střítecká Ph.D.
PhDr. Petr Schlegel, Ph.D., Mgr. Ondřej Krempa a další

místo: Hradec Králové

Registrace

Titul:
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Telefon:
Datum narození:Zasláním přihlášky souhlasíte s našimi podmínkami.