On ramp (6 lekcí)

Úvodní kurz vedený zkušenými trenéry, seznamující Vás se základy CrossFitu, funkčního tréninku a prací s vlastním tělem. Pouze na dobrých základech se dá stavět. (Tyto pevné základy Vám nabízí právě on ramp kurz. )